Ekebergveien 160 – 1177 Oslo


Montering av port/brevluke.
Der ble det montert en Edlandsport nr 24 med nøttedesign.
Ble også montert inn en brevluke i porten.