Tormods vei 6C- 1184 Oslo


Montering av 1 stk. Edlandsporten nr 21 – 260 x 194
Ombygning av åpningen.