Grindåkervegen – 1929 Auli

Montering av Edlandsporten nr 21 – 250 x 215