Bekkelagsterrassen 26 – 1177 Oslo


Montering av Edlandsporten nr 24 – 454 x 193
Ombygning av åpningen