Tuengen Alle 6C – 0374 Oslo

Montering av 1 stk. Edlandsporten nr 27 – 404 x 215
Ombygning av åpningen.