Gaupefaret 3 – 1712 Grålum

Montering av Edlandsporten nr 25 – 264 x 264