Bekkelagsveien 17C – 1177 Oslo


Montering av Edlandsporten nr 10 – 229 x 201
Ombygning av åpningen.