Østerliveien 13C – 1185 Oslo


Montering av 2 stk. Hörmann – LPU 40 Decograin – 2375 x 2125
Ombygning av åpninger.