Tyslevveien 17 – 1163 Oslo


Montering av 1 stk. Edlandsporten nr 9 – 250 x 209
Ombygning av åpningen.